Projectes

   editorials

CREACIÓ DE LLIBRES

Des del principi fins al final: idea, desenvolupament, escriptura, fotografia, disseny gràfic i maquetació, correció de text, preimpressió i impressió.

CREACIÓ DE GUIES

Per a promocions culturals i turístiques. Des del principi fins al final: idea, desenvolupament, escriptura, fotografia, disseny gràfic i maquetació, correció de text, preimpressió i impressió.

catàlegs per a artistes

Catàlegs per a exposicions i catàlegs de trajectòria artística.

catàlegs per a autònoms i petites empreses

Optimitzem i/o elaborem textos,per a catàlegs, webs, blogs, comunicació interna, memòries… Tot tipus de text i imatge que pugueu necessitar per fer que la comunicació del vostre negoci sigui eficaç i clara.

   Serveis

   editorials

assessoria literària

Fem que les teves idees tinguin la forma d’un text professional. T’acompanyem en el procés de creació, en el desenvolupament del projecte i en l’arrodoniment del text.

ASSESSORIA LINGÜÍSTICA

Corregim el fons i la forma del teu text: correció ortogràfica, correcció tipogràfica i correcció d’estil.

traducció

De textos de ficció i no-ficció del: català al castellà, del castellà al català, del castellà a l’anglès, de l’anglès al castella, del català a l’anglès i de l’anglès al català.

DISSENY GRÀFIC

Portades de llibres, imatge corporativa, cartelleria, catàlegs, fulletons, guies, disseny de targetes de visita, papereria corporativa…

MAQUETACIÓ

Maquetem catàlegs, revistes, llibres, guies, memòries per a empreses…

FOTOGRAFIA

Portades per a llibres, material gràfic per a revistes, publirreportatges, fotografies per a articles, fotografies per a perfils professionals, fotografies per a catàlegs i llocs web.

Comencem a treballar?