Tot i que ens trobem en l’època digital per excel·lència i a cada nou invent tecnològic plana sobre els nostres caps la idea que el paper s’acaba, que la gent cada vegada llegeix menys i mira més la pantalla i que la ràdio morirà quan arribi el vídeo, les xifres ens diuen que el llibre, el llibre en paper per sobre del format digital, és encara avui en dia un dels mitjans de comunicació d’idees que més es fan servir i que més prestigi té.

Amb un llibre podem exposar idees que necessiten espai i temps per poder ser estudiades, reflexionades, revisades. Un documental, una pel·lícula, un programa de televisió o de ràdio ens pot donar una idea o pot encendre’ns la guspira de l’interès cap a un tema que ens interessi, però en les pàgines d’un llibre podrem llegir i rellegir, pensar i repensar, estudiar i contrastar les informacions, els coneixements o les històries que ens expliquen altres persones.

És evident que internet ens pot oferir informació immediata, però la facilitat de publicació que ens ofereix l’entorn web implica també un magma immens de pàgines i pàgines per consultar, un sens fi d’opinions mesclades amb informacions difícilment verificables. A través de les pàgines d’un llibre també ens poden ben enredar, però si es tracta d’un llibre avalat per una editorial seriosa o fet per professionals, podem estar segurs que s’haurà contrastat el contingut de les pàgines que tenim a les mans i podem estar bastant segurs que el que en elles se’ns ofereix és un treball fet amb cura i dedicació.

I qui necessita un llibre? Una empresa per commemorar un aniversari, una institució per parlar sobre la figura d’un personatge il·lustre, un ajuntament per recordar la memòria de la seva gent, una entitat per fer una repàs de la seva història, un artista per promoure i donar a conèixer la seva obra, un territori per donar fe dels seus camins i de la flora i la fauna que hi conviu, un grup de persones per donar a conèixer una idea o un projecte… Moltes entitats, institucions i empreses necessiten un llibre, i un llibre pot ser l’aparador mitjançant el qual s’arribarà a les persones del seu entorn.

Les dones que passegen llibres fem llibres, nosaltres et podem ajudar a fer realitat aquesta idea que voleu transmetre.