Blog

Benvinguts al Blog

Llibres per encàrrec

Les dones que passegen llibres creem llibres per encàrrec segons les necessitats del client. Primer ens reunim amb la institució, l’entitat o el client particular. Després, presentem diverses propostes i les adeqüem a la idea que volen treballar. D’aquesta manera comencem a documentar-nos i a crear l’esquema inicial del llibre. A partir de llavors escrivim i portem a terme les entrevistes, busquem la informació complementària i es crea el disseny de les fotografies.

Els llibres per encàrrec inclouen el procés complet de la idea al llibre imprès. Així, treballem des de la investigació a la recollida de dades, recerca bibliogràfica i documental, fotografies, disseny gràfic del llibre, maquetació i correcció del text. En cas necessari, si el client, la institució o l’entitat no té la possibilitat de fer-ho, també ens cuidem de tramitar l’ISBN.

Llibres per encàrrec: de la idea al llibre imprès, sempre segons les necessitats del client

Treballem amb rigor, seriositat i autonomia. Estem en contacte amb el client perquè vegi l’evolució dels llibres per encàrrec. Alhora, ens cuidem de tots i cadascun dels aspectes que implica l’escriptura i edició d’un llibre perquè el client no s’hagi de preocupar de res. També coordinem els diversos professionals que hauran de participar en el procés de la idea al llibre imprès, sempre segons les necessitats del client. Per tant, ens assegurem que els projectes segueixin en tot moment les premisses que ens ha marcat el client, l’entitat o la institució.

Les dones que passegen llibres entreguem el llibre complet, llest per a la impressió. Quan fem el procés complet, busquem la millor ràtio qualitat/preu per a la impressió i revisem la qualitat del llibre per encàrrec amb la impremta. D’aquesta manera ens assegurem que les fotografies mantinguin la gamma de colors requerida i que el text sigui llegible a totes les pàgines. Per tant, Les dones que passegen llibres ens cuidem de tot el procés de producció i edició perquè els llibres per encàrrec satisfacin la idea del client.

3 (+1) Consells per escriure un llibre de no-ficció (part 2)

Foto de Escuela creado por freepik – www.freepik.es

Ja tenim la idea, hem fet l’índex i hem determinat el públic al qual ens volem dirigir (part 1).

4- Desenvolupar els temes:

De què parlaràs a cada capítol?

Es tracta d’esprémer-te el cervell per ampliar les preguntes i les respostes que creus que el lector voldrà conèixer. Es tracta només d’enumerar-los. Si has optat pel sistema de fitxes, de post-it o de paperets, apunta preguntes o frases que et deixin clar de què voldràs parlar en cada punt i situa el paperet sota els títols que hauràs escampat pel suro. Tenint-ho tot a la vista veuràs què has repetit, quines qüestions són més aptes per a un títol comú o per a un altre, i què falta en algun dels apartats.

5- Investigar:

Ho has de saber tot?

Evidentment, has de saber o conèixer tot el que estàs explicant, no pots pretendre que el lector endevini les respostes que li hauries de donar tu en el llibre de no-ficció que estàs escrivint. Per tant, allò que no sàpigues, ho has d’investigar. Llegeix, consulta arxius, entrevista’t amb experts, mira documentals, busca fotografies, reflexiona profundament, prepara’t a fons per obtenir les respostes que buscarà el lector.

6- Escriure:

Ja t’hi pots posar?

T’hi has de posar! En algun moment cal començar l’escriptura. Com que ja hauràs treballat en l’esquema inicial o índex i hauràs desenvolupat les idees que vols exposar en cadascun dels apartats que formaran un capítol, amb la informació que ja sabies i la que has buscat durant la investigació ja pots començar a elaborar el teu discurs. Segurament durant l’escriptura variaràs l’esquema en el qual t’has basat, o veuràs que un capítol és massa curt o un altre és massa llarg respecte de la resta, i et caldrà reestructurar.

Centra’t en els continguts, la forma definitiva la donaràs més endavant. Que no et faci res equivocar-te, o no saber si els continguts estan bé dins d’un o altre apartat. A mesura que avancis tot s’anirà aclarint. I si no, no pateixis. Es tracta de començar. Ja tindràs temps d’acabar d’arrodonir.

(Continuarà…)

3 (+1) Consells per escriure un llibre de no-ficció (part 1)

Book in library with open textbook, education learning concept
http://<a href=»https://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/fondo»>Foto de Fondo creado por jcomp – www.freepik.es</a>

Primer de tot:

Què és un llibre de no-ficció?

En contraposició a un llibre de ficció, que és fruit de la imaginació d’una persona, els llibres de no-ficció tenen temàtiques molt diverses però una cosa en comú: tracten de la realitat, de coneixements que volem mostrar a altres persones.

1- Tenir una idea:

Què és el que vols explicar?

Segurament has estat pensant sobre un tema que coneixes o domines o, potser, a la teva feina o en la teva vida quotidiana has vist que hi ha temes que es repeteixen, preguntes que la gent es fa i sobre les quals no acaba de trobar una resposta exacta, procediments que no tenim clars, reflexions que donen per a molta discussió…

Aquella idea que et volta pel cap, que t’interessa, aquell tema que coneixes, aquella pregunta que necessita una resposta, tot això són idees susceptibles de convertir-se en un llibre de no-ficció.

2- Fer un índex:

            Comencem per l’índex?

Del que es tracta és d’organitzar les idees que emanen de la idea base, és a dir, de desenvolupar l’embrió del qual partim. Al cap i a la fi cal comprovar que es té prou matèria per explicar, a l’hora de fer un llibre. Has d’aturar-te a pensar quins temes afins o més accessoris et serviran per explicar la teva idea matriu. Els pots posar en forma de llista o utilitzar unes targetes, que podràs moure lliurement per sobre la taula o el suro del despatx de manera que et sigui fàcil d’ordenar-les i reordenar-les.

3- El públic:

            A qui va destinat el llibre?

Abans de continuar amb el text et caldrà respondre a una pregunta clau: a qui m’estic dirigint. És important saber si el teu llibre de no-ficció és per a un públic generalista, per a un públic expert, per a un públic infantil, juvenil o adult, per als clients d’una empresa o d’un sector empresarial, per a algú molt o poc interessat en la matèria… I també si vols que puguin llegir el teu llibre durant el seu viatge en tren o bé en una taula d’estudi. Tot això condicionarà els teus propers passos i l’estil de la teva escriptura.

(Continuarà…)

Qui necessita un llibre?

Tot i que ens trobem en l’època digital per excel·lència i a cada nou invent tecnològic plana sobre els nostres caps la idea que el paper s’acaba, que la gent cada vegada llegeix menys i mira més la pantalla i que la ràdio morirà quan arribi el vídeo, les xifres ens diuen que el llibre, el llibre en paper per sobre del format digital, és encara avui en dia un dels mitjans de comunicació d’idees que més es fan servir i que més prestigi té.

Amb un llibre podem exposar idees que necessiten espai i temps per poder ser estudiades, reflexionades, revisades. Un documental, una pel·lícula, un programa de televisió o de ràdio ens pot donar una idea o pot encendre’ns la guspira de l’interès cap a un tema que ens interessi, però en les pàgines d’un llibre podrem llegir i rellegir, pensar i repensar, estudiar i contrastar les informacions, els coneixements o les històries que ens expliquen altres persones.

És evident que internet ens pot oferir informació immediata, però la facilitat de publicació que ens ofereix l’entorn web implica també un magma immens de pàgines i pàgines per consultar, un sens fi d’opinions mesclades amb informacions difícilment verificables. A través de les pàgines d’un llibre també ens poden ben enredar, però si es tracta d’un llibre avalat per una editorial seriosa o fet per professionals, podem estar segurs que s’haurà contrastat el contingut de les pàgines que tenim a les mans i podem estar bastant segurs que el que en elles se’ns ofereix és un treball fet amb cura i dedicació.

I qui necessita un llibre? Una empresa per commemorar un aniversari, una institució per parlar sobre la figura d’un personatge il·lustre, un ajuntament per recordar la memòria de la seva gent, una entitat per fer una repàs de la seva història, un artista per promoure i donar a conèixer la seva obra, un territori per donar fe dels seus camins i de la flora i la fauna que hi conviu, un grup de persones per donar a conèixer una idea o un projecte… Moltes entitats, institucions i empreses necessiten un llibre, i un llibre pot ser l’aparador mitjançant el qual s’arribarà a les persones del seu entorn.

Les dones que passegen llibres fem llibres, nosaltres et podem ajudar a fer realitat aquesta idea que voleu transmetre.

FEM UN LLIBRE?